Hakkımızda

2000’li yıllarla birlikte yaşanan finansal krizler incelendiğinde krizlerin gerekçeleri arasında muhasebe temelli verinin manipüle edilmesi gerçeği ile de karşılaşılmaktadır. Krizlerle birlikte Kurumsal Yönetim, İç Denetim ve Risk Yönetimi uygulamaları tüm dünyada hem kamu hem de özel sektörde farklılaşmış ve yasal altyapı içinde daha fazla yer alır hale gelmişlerdir.

Yaşanan bu dönüşüm sürecinde kamu kesimi ve sivil toplum örgütlerinde de kurumsal yönetim ve muhasebe uygulamaları daha fazla sorgulanır hale gelmiştir.

Kurumsal Risk Yönetimi geleneksel sınıflandırması; operasyonel riskler, yasal uyum riskleri, bilgi teknolojisi kökenli riskler, hukuksal riskler, finansal riskler ve insan temelli riskler dahil çeşitli kategorileri kapsamaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi, iç denetim ile hile denetimi temel çalışma alanlarımız olmakla birlikte denetim kapsamında çeşitli alt alanlarda çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz.

Denetim ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (DRAM) hedefleri aşağıda sıralanmaktadır;

• Denetim ve Risk alanında nitel ve nicel odaklı akademik çalışmalar yapmak
• Ulusal Risk Raporları yayınlamak
• Ulusal Hile Envanterleri dahil olmak üzere Hile alanında çeşitli raporlar (dönemsel raporlar, sektörel raporlar gibi) yayınlamak
• Denetim ve Risk alanında konferans, seminer ve diğer etkinlikleri düzenlemek
• Lisans, yüksek lisans ve doktora derslerinde denetim, iç kontrol, iç denetim, risk, yasal uyum ve hile derslerinin uygulamalı yapılmasını sağlamak
• Muhasebe, denetim ve risk yönetimi alanında uygulamalı eğitim vermek

  


  • Prof. Dr. Serhat Yanık
  • Doç. Dr. Davut Pehlivanlı
  • Doç. Dr. İpek Türker
  • Doç. Dr. Başak Turan İçke
  • Doç. Dr. Yusuf Aytürk
  • Dr. Öğrt. Üyesi İbrahim Sırma
  • Arş. Gör. Ece Kozol